Thursday, August 19, 2010

Kadar Bayaran Levi Untuk Pekerja Asing Mengikut Sektor

Bil Sektor Bayaran
Semenanjung Sabah/Sarawak
1 Perkilangan RM 1,200.00 RM 960.00
2 Pembinaan RM 1,200.00 RM 960.00
3 Perladangan RM 540.00 RM 540.00
4 Pertanian RM 360.00 RM 360.00
5 Perkhidmatan
Restoran RM 1,800.00 RM 1,440.00
Pencucian dan Pembersihan RM 1,800.00 RM 1,440.00
Pengendalian Kargo RM 1,800.00 RM 1,440.00
Dobi RM 1,800.00 RM 1,440.00
Kedi RM 1,800.00 RM 1,440.00
Tukang Gunting Rambut RM 1,800.00 RM 1,440.00
Perniagaan Runcit dan Borong RM 1,800.00 RM 1,440.00
Perniagaan Tekstil RM 1,800.00 RM 1,440.00
Barangan Logam, Lusuh dan Terpakai RM 1,800.00 RM 1,440.00
Rumah Kebajikan RM 600.00 RM 600.00
Pulau Peranginan RM 1,200.00 RM 960.00
6 Lain-lain RM 1,800.00 RM 1,440.00
(Lain-lain kelulusan khas yang tidak termasuk dibawah kategori)
Kadar Bayaran Levi Pekerja Asing Sektor Pembantu Rumah
Bil Kategori Bayaran
Semenanjung Sabah/Sarawak
1 Pembantu Rumah Pertama RM 360.00 RM 360.00
2 Pembantu Rumah Kedua dan Berikutnya RM 540.00 RM 540.00

Sumber: Jabatan Imigresen Malaysia

Mengikut laporan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia pada 25 Januari 2010, terdapat kira-kira 25,000 kekosongan jawatan untuk pekerja di restoran 24 jam India Muslim. Ini bermakna sejumlah RM45,000,000 telah dikutip oleh kerajaan untuk permit perkhidmatan restoran di Semenanjung Malaysia

Jika anda lihat perangkaan Statistik yang dikeluarkan oleh Perangkaan Utama Tenaga Buruh Malaysia bagi bulan Jun sejumlah 6.885 juta tenaga buruh dari luar telah bekerja di Malaysia. Jika Purata kos permit yang dibayar oleh mereka RM800 setahun, maka Kerajaan Malaysia telah mengaut keuntungan sebanyak RM5.508 BILLION Setahun. Lebih daripada cukup untuk memberi pendidikan tinggi percuma kepada rakyat Malaysia tanpa membebankan pelajar dengan pinjaman berinterest daripada PTPTN.

No comments:

Post a Comment